קרן חסדי אברהם

פרוייקט חלוקת כובעים וחליפות שע"י 'קרן חסדי אברהם' לע"נ המשפיע הרה"ח ר' אברהם מאיור-דריזין ע"ה

לבירור זכאות הכנס מספר תעודת זהות 
loading